Ketika Hari Ini Aku Sangat Rindu...

Ya Allah... Sungguh, hari ini aku sangat rindu untuk bisa kembali ke Tanah Suci-MU
Sungguh, hari ini aku rindu untuk thawaf di Ka'bah-MU seraya mengucap "Yaa Aziz..Yaa Ghaffar..Rabbanaa atinaa fiddunnya hasannah wafil akhirati hassanah wakinaa adzabannaar.."
Sungguh hari ini aku rindu untuk sa'i dan mengakhirinya dengan tahalul Sungguh, hari ini aku menangis karena takut akan marah-MU Sungguh, aku selalu rindu untuk melafazkan... "Labaik Allahumma labaiik..Labaikalla syariikalaa kallaa baiik....innal hamda wal ni'mata lakawal mulk, laa syariikalaak"..seperti Juli kemarin.. Dada ini sesak karena rindu... Rindu sekali...

1 comment:

Yon's Revolta said...

Semoga rindu kepadaNya terobati :-)